Home


Index of all articles, click here


UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

2. Selambat-lambatnya dua tahn sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.


Index of all articles, click here


This page: http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_zakat/uu_zakat_babIX.htm
Created: September 1, 1995 - Last updated: February 20, 2011