HOME

Indonesia - English Dictionary

s index - sa index

sapaan [kata dasar / root word: sapa] greeting
(kata umum - a common word)


see / lihat : sapa, bersapa-sapaan, sapamenyapa, menyapa